אודות      צור קשר      מידע אישי

ביטוחי נכות ואובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה הוא ביטוח נפוץ ומבוקש במיוחד. מטרתו לצמצם את הסיכון שנוצר כאשר אדם אינו יכול לעבוד בהתאם למקצועו או עיסוקו, ולהבטיח לו הכנסה קבועה במקרה רפואי בו איבד באופן מלא או חלקי את היכולת לעבוד במקצועו.

 

ביטוח אובדן כושר עבודה מוכר לצורכי מס ומס הכנסה בפרמיות המיועדות לקניית כיסוי לאובדן כושר עבודה כהוצאה מוכרת הן לשכיר והן לעצמאי עד לתקרה מסוימת.

 

אובדן כושר עבודה מקצועי ותעסוקתי

הגדרת עיסוק ומקצוע נכונים בפוליסה היא לעיתים ההבדל בין תשלום הפיצוי החודשי במקרה תביעה ובין אי תשלום. לנושא זה חשובות ההגדרות:

 

מקצוע: מיומנות לעבודה אותה רכש המבוטח עקב לימודים או ניסיון בעבודה.

 

עיסוק: עבודתו בפועל של המבוטח.

 

בחברות הביטוח נהוגות הגדרות למצב של אובדן כושר עבודה הגורר אובדן הכנסה על פי הקטגוריות: אובדן כושר עבודה מקצועי, אובדן כושר עבודה תעסוקתי ואובדן כושר עבודה מוחלט.

 

מה כדאי לוודא כאשר עושים ביטוח אובדן כושר עבודה

חשוב לוודא שהביטוח שאדם עושה הינו ʺאובדן כושר עבודה מורחבʺ. כלומר, שהחל מ-25% נכות הוא יהיה זכאי לתשלומי הביטוח, ולא רק שמקרים קיצוניים של 75% נכות יהיו מכוסים עבורו.

 

כמו כן, יש לבדוק את תקופת ההמתנה בפוליסה. רוב הביטוחים מסוג זה הינם עם תקופת המתנה של 3 חודשים. כלומר, האדם נפצע או חלה – אך חברת הביטוח מתחילה לשלם לו מהיום ה-91 לתאונה או למחלה.

 

המלצתנו היא לקנות ביטוח אובדן כושר עבודה בו מוגדרת תקופת המתנה של חודש בלבד.

 

בנוסף, יש לדעת כי כל חברת ביטוח תדרוש בעת תביעה ʹהוכחת הכנסהʹ, קרי, הוכחה להכנסתו של המבוטח בשנה שקדמה לתאונה או למחלה שבגינה איבד יכולתו לעבוד.

 

נושא זה בעייתי במיוחד לעורכי דין, לאנשי מכירות ולמקצועות המנהלים את מירב עסקותיהם במזומן. ניתן לדרוש ולקבל מחברת הביטוח נספח לפוליסה המבטל את הצורך במסמכי ʹהוכחת הכנסהʹ לתקופה קצובה.

 

ביטוחי נכות ואובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה מהווה מרכיב מרכזי בביטוחי פרט ובביטוחי מנהלים. משמעות הביטוח הינה שבמקרה ובו המבוטח, כתוצאה ממחלה או תאונה, לא יוכל לחזור ולפרנס את עצמו ומשפחתו, תשלם לו חברת הביטוח סכומים כנקוב בפוליסה עד תום תקופת אי הכושר או עד גיל 65.

 

ביטוח אובדן כושר עבודה – מחירים

המחירים לביטוח זה הם זולים יחסית, עקב האחוזים הנמוכים של התביעות של ביטוח זה. המחירים נקבעים לפי גיל, הכנסה, מצב בריאותי, כיסויים וכיוצב'.

 

לעיתים עושים ביטוח אובדן כושר עבודה כחלק מביטוח מנהלים או ביטוח פנסיוני אחר, אך יש לוודא אם הביטוח מתאים והוא מכסה את כל ההכנסה.

 

לעיתים בתוספת מזערית אפשר לקבל כיסויים גדולים בהרבה, ועל כן כדאי להתייעץ עם סוכן ביטוח בנושא.