אודות      צור קשר      מידע אישי

ביטוח עסק

ניהול של כל עסק, בין אם קטן או גדול, טומן בחובו סיכונים רבים – כל בעל עסק בישראל יודע זאת. סיכונים אלה אינם מסתכמים רק במאזן הרווח וההפסד של העסק. הם כוללים מגוון בעיות וסוגיות העשויות להתעורר בעקבות פעילות העסק.

 

דבר זה עשוי להכביד על בעל העסק בעלויות גבוהות שעלולות אף להוביל לסגירתו.

 

ביטוח עסק מגן על העסק שלכם מפני סיכונים אלה ומאפשר לכם לנהל את העסק בביטחון, ללא דאגות ולמען המשך פעילותו התקינה.

 

אילו סוגי ביטוח עסק קיימים?

ניתן לרכוש ביטוח המגן על העסק מפני שלל סיכונים. להלן מספר ביטוחי עסק העומדים לרשותו של בעל העסק:

 

ביטוח אש – מגן מפני שריפה הפורצת בתחומי העסק וגורמת נזק לאדם ולרכוש.

 

ביטוח פריצה ושוד – שיפוי במקרה של פריצה או שוד בעסק המונעים או מעכבים המשך פעילות שוטפת.

 

ביטוח אובדן תוצאתי – מגן מפני נזק תוצאתי שנגרם בעקבות פגיעה ברכוש העסק.

 

ביטוח כספים – מגן מפני אבדן או גניבת כספים המוחזקים בקופה או בכספת של העסק.

 

ביטוח סחורות במעבר – מגן מפני נזק הנגרם לסחורות בעסק בעת העברתן ממקום למקום.

 

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי – מגן מפני נזק העשוי להיגרם לצד שלישי בעקבות פעילות העסק.

 

ביטוח אחריות מעבידים – מגן מפני נזק הנגרם לעובדי העסק במהלך עבודתם.

 

ביטוח אחריות מקצועית – מגן מפני תביעות לקוחות בעקבות שירות או מעשה רשלנות, השמטה או מחדל כלשהו.

 

ביטוח אחריות המוצר – מגן מפני תביעות בגין נזק שנגרם על ידי מוצר פגום.

 

ביטוח ציוד אלקטרוני – מגן מפני נזק הנגרם לציוד אלקטרוני של העסק, לרבות נזק העשוי לפגוע בפעילות העסק עצמו (נזק לחומרה, נתונים ואמצעי אגירה).

 

ביטוח דמי מחלה של עובדים – משפה על תשלום דמי מחלה לעובדים בעסק.

מחירי הביטוח משתנים בהתאם לכיסוי.

 

איזה ביטוח העסק שלך צריך?