אודות      צור קשר      מידע אישי

קופת גמל

קופת גמל הינה מכשיר חיסכון ארוך טווח לגיל פרישה. בעבר זה נוצר כחיסכון הוני (הצובר הון) ואת הסכום שנצבר ניתן היה לקבל החל ממועד הפרישה במשיכה חד פעמית, בצʹק מזומן ופטור ממס.

 

בשנת 2008 השתנה החוק בנוגע לחסכונות ארוכי הטווח וכל הכספים בחסכונות הללו הפכו להיות כספים קצבתיים.

 

הכספים שנצברו עד לשנת 2008 בקופת הגמל, הם עדיין נחשבים לחיסכון הוני – כלומר, לא חלים עליהם השינויים בחוק וניתן יהיה למשוך אותם כסכום חד פעמי בגיל הפרישה. לעומת זאת, הכספים שהופקדו אחרי 2008, מטרתם קיצבה חודשית.

 

מאחר וקופת הגמל אינה במהותה וברקע ההיסטורי שלה תוכנית שמשלמת קיצבה, הוחלט כי הכספים שמופקדים בחיסכון הזה יישארו בקופה עד למועד הפרישה. כשמגיע גיל הפרישה – הכספים הללו יועברו לקרן פנסיה או לביטוח מנהלים או לכל כלי חיסכון ארוך טווח אחר שעשוי להיווצר עד אז.

 

היתרון של קופת הגמל הוא בכך שאין בה עלויות ביטוח. משמע, אם האדם הפקיד בה מיליון שʺח – יש לו מיליון שʺח בחיסכון, בלי לגרוע מאותם מיליון שʺח את ההוצאות של ביטוחים.

(החיסרון שלה הוא בכך שאין לה מרכיבים ביטוחיים).