צרו קשר

וואצאפ

השירותים שלנו

פנסיה

פנסיה

מבטחים את העתיד בהווה ונהנים מיתרון לאורך כל הדרך

קרן פנסיה משמשת למעשה כתוכנית חיסכון לגיל הפרישה. בבוא היום, הקרן משלמת קצבאות חודשיות לזכאים.

במסגרת ביטוח הפנסיה נכללים: מסלולי חיסכון פנסיוני שהינם מובנים מראש, ביטוח לנכות ולאובדן כושר עבודה אשר מקנה פנסיית נכות, וכן ביטוח לאירוע מוות אשר מקנה פנסיה לשאירים.

זכויותיהם של העמיתים בקרן הפנסיה מוגדרות בתקנון אחיד.

 

קבל הצעה
פנסיה

פנסיית זקנה

למי משולמת פנסיית הזקנה? לכל מי שהגיעו לגיל המוגדר כגיל הזכאות. מאותו רגע היא משולמת לכל החיים.
מהו גיל הזכאות לפנסיה? ברוב המקרים זהו גיל הפרישה כפי שהוא מוגדר בחוק גיל פרישה. גיל הפרישה = הגיל בו עובד זכאי לפרוש מעבודתו.
גיל פרישה חובה (67) = הגיל שבו מעסיק רשאי להפסיק עבודה של עובד.
מה הן פנסיה מוקדמת ופנסיה מאוחרת? ישנן תוכניות פנסיה שונות, אשר מאפשרות את להקדים את של מועד הפרישה או לדחות אותו.
פנסיה מוקדמת = הקדמת מועד הפרישה לפני גיל הפרישה הרגיל. פנסיה מוקדמת מתבצעת לרוב תוך הפחתה של שיעור הפנסיה.
פנסיה מאוחרת = דחיית מועד הפרישה לאחר גיל הפרישה הרגיל. פנסיה מאוחרת מתבצעת לרוב בתוספת לפנסיה.

קבל הצעה

פנסיית נכות

פנסיית נכות משולמת לעמית כאשר יש מצב של אובדן כושר עבודה. גובהה של פנסיית הנכות נקבע על פי פרמטרים כגון: שכר העמית, גיל הצטרפותו לקרן הפנסיה, מסלול הפנסיה שבחר.
בהתאמה למצבים השונים, ישנם גם סוגים שונים של פנסיית נכות:
פנסיית נכות זמנית – משולמת לתקופה מוגבלת במקרים בהם מתקיים אובדן כושר עבודה זמני.
פנסיית נכות תמידית – משולמת למלוא התקופה עד הגעתו של העמית לגיל זכאות לפנסיית זקנה. לאורך כל התקופה הזו העמית ימשיך לצבור את זכויותיו לפנסיית הזקנה.
פנסיית נכות מלאה – משולמת במקרים של אובדן כושר עבודה מלא (החל מ- 75% נכות).
פנסיית נכות חלקית – פנסיה מופחתת, שמשולמת כאשר יש מקרה של אובדן כושר עבודה חלקי (החל מ- 25% נכות). הסכום המשולם מהווה את הפיצוי על החלק החסר.

קבל הצעה

פנסיית שאירים

פנסיית השאירים משולמת לשאירים של הזכאי לאחר פטירתו. הזכאי הינו עובד שבוטח בפנסיה או אדם שבוטח במסגרת פרטית, או פנסיונר.
מי הם השאירים להם תשולם הפנסיה?
• בן או בת הזוג של הנפטר.
• הילדים של הנפטר - הפנסיה תשולם להם עד גיל 18 או 21 או לכל חייהם כאשר מדובר ביתומים שאינם מסוגלים לכלכל את עצמם.
• אנשים אחרים שנחשבים לתלויים בנפטר בהתאם להגדרות שבתקנון תוכנית הפנסיה.

קבל הצעה

לפרטים צרו איתנו קשר ונחזור אליכם בהקדם