צרו קשר

וואצאפ

השירותים שלנו

קופות גמל

קופות גמל

שכירים ועצמאיים אומרים כן לחיסכון הפנסיוני

נתחיל בהסבר: מהו העיקרון הבסיסי של קופות הגמל?

החיסכון בקופות הגמל פועל בהתאם לעיקרון פשוט:  צבירת חלק מההכנסה החודשית של העמית באופן שוטף עבור גיל הפרישה. הכסף שמצטבר בקופת הגמל מנוהל על-ידי חברה מורשית מטעם משרד האוצר. החיסכון בקופה יכול, אם כך, להניב תשואות אשר נובעות מהשקעה בשוק ההון, כאשר הרווחים פטורים ממס.

הגיע זמנך לפרוש לגמלאות? זה מה שיקרה:

עם הפרישה לגמלאות, כל הכספים שנצברו עבורך בקופת הגמל וכל התשואות שהושגו – יעברו לחשבונך, בניכוי דמי הניהול – כקצבה חודשית. שיעור ההפקדות, והמועדים והכללים להפקדת הכספים ומשיכתם – אלה נקבעים עפ"י החוק. בהתאם לכך, בנסיבות מסוימות, החוק יאפשר לך למשוך את הכספים גם כסכום חד-פעמי, אם זהו רצונך.

כל המסלולים לבחירתך

יש לך אפשרות לבחור כל מסלול השקעה של קופת גמל – הכל תלוי בשיקולים שלך. באפשרותך גם לעבור בין מסלולים בחופשיות בכל זמן, בלי לשלם עלות כלשהי ומבלי שייפגעו הזכויות שלך בקופה. ועדיין, חשוב שכל מעבר כזה יתבצע לאחר בחינה מדוקדקת של האפשרויות והשיקולים השונים.

קופת הגמל והעמית השכיר

על פי חוק פנסיה חובה שהוחל מ-2008, כל מעסיק בישראל חייב לפתוח לעובדיו השכירים תכנית חיסכון פנסיוני ולהפקיד בה כסף מדי חודש. העובד השכיר בוחר במכשיר החיסכון, קופת גמל למשל, וביצרן שלו.

כעובד שכיר בחרת בקופת גמל? המעסיק שלך חייב לפתוח אותה עבורך ולבצע מדי חודש הפקדה הכוללת גם את חלקו וגם את חלקך שינוכה משכרך. המעסיק יפקיד בקופה סכום גם עבור מרכיב הפיצויים.

 קופת הגמל והעמית העצמאי

עצמאי שמבצע הפקדות לתוכניות חיסכון פנסיוני, זכאי לקבל הטבות מס מהמדינה בסוף השנה. ההפקדות מחושבות לשנה שלמה – מ-1.1 עד 31.12 על פי הכנסה שנתית מזכה. ניתן לבצע אותן מדי חודש או באופן חד-פעמי לכל השנה.  הטבות המס ניתנות למגוון תוכניות חיסכון פנסיוני וביניהן גם לקופות הגמל. כדי ליהנות ממלוא ההטבות, יש להפקיד את הסכומים המרביים בהתאם להכנסתו של העובד.

קופת גמל היא דרך משתלמת לצבירת חיסכון פנסיוני לרווחת עתידך,
אנחנו כאן כדי לסייע לך בבחירת הקופה ובייעוץ אם וכיצד לעבור בין מסלולים.

קבל הצעה
קופות גמל

לפרטים צרו איתנו קשר ונחזור אליכם בהקדם